Nytt från kommunstyrelsen – maj 2023

Nytt från kommunstyrelsen – maj 2023

På senaste mötet beslutade kommunstyrelsen bland annat om antagande av detaljplan och medlemskap i föreningen Ängelholms Akademi. Kommunstyrelsen beslutade också om en föreningsansökan om bidrag för energieffektivisering.
 
Antagande av detaljplan för Nejlikan 4, m fl (Drivan)
Kommunstyrelsen har beslutat att anta detaljplan för fastigheterna Nejlikan 4 m.fl i Båstad.
Huvudsyftet med detaljplanen är att se över befintlig byggrätt för att rätta till planavvikelser som gjorts och ge verksamheterna bättre utvecklingsmöjligheter. Planen syftar också till att möjliggöra en utökning av idrottsverksamheten och lokaler för tillfällig vistelse samt en mer ändamålsenlig parkering.
Planområdet är beläget i centrala Båstad, strax söder om centrum och avgränsas av bebyggelsen längs med Lupinvägen och Pionvägen i söder, en konstgräsplan och bebyggelsen längs med Nejlikevägen i norr, Kungsbergsvägen i öster samt Korrödsvägen i väster.
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Nejlikan 4, m fl (Drivan)
 
Ansökan om bidrag för energieffektivisering – belysning fotbollsplan
Västra Karups idrottsförening behöver byta ut belysningsanläggningen på deras fotbollsplan vid Glimminge plantering. Den totala kostnaden är beräknad till cirka 1 287 000 kronor.
Fotbollsplanen är idag utrustad med en äldre halogenbelysning från 60-talet och har de senaste åren haft en hel del driftstörningar. Föreningen planerar inför höst- och vintersäsongen 2023 byta ut belysningsanläggningen.
Föreningen har ansökt om ett investeringsbidrag från kommunen med 500 000 kronor som en energibesparande åtgärd.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna bidrag på 500 000 kronor till Västra Karups Idrottsförening för energieffektivisering av belysning till fotbollsplan i Glimminge.
200 000 kronor av bidraget finansieras genom att använda medel som finns reserverade till investeringsbidrag till föreningar inom Fritidsenhetens budget.
300 000 kronor av bidraget finansieras genom att använda medel som finns reserverade till kommunstyrelsens förfogande.
Bidraget följer de riktlinjer som Svenska Fotbollsförbundet har för investeringsbidrag för att minska energianvändningen.
Tjänsteskrivelse – Ansökan om bidrag för energieffektivisering – belysning fotbollsplan
 
Medlemskap i föreningen Ängelholms Akademi
Kommunstyrelsen har beslutat att ingå medlemskap i föreningen Ängelholms Akademi.
2020 beslutade Ängelholms kommunstyrelse att ingå medlemskap i föreningen för att skapa en attraktiv arena för framtida kompetensförsörjningsinsatser. Syftet med föreningen är att genom aktiv samverkan mellan olika parter skapa förutsättningar för att säkerställa behovet av kompetensförsörjning och erbjuda attraktiva kunskapsmiljöer i Ängelholm och dess närområde. Genom att ingå medlemskap visar Båstads kommun vikten av att stötta initiativet och med ambition att på olika sätt framåt kunna bidra till Campus Ängelholm.
Finansieringen av medlemskapet på 10 000 kronor sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Ordförandeförslag – Medlemskap i föreningen Ängelholms Akademi
Protokollsutdrag – Medlemskap i föreningen Ängelholms Akademi
 
Ärendelista och protokoll
Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.
Diariet för Båstads kommun

Inlägget Nytt från kommunstyrelsen – maj 2023 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar