Nytt från kommunstyrelsen – mars 2023

Nytt från kommunstyrelsen – mars 2023

Förstudie om nytt särskilt boende för äldre och beslut om planbesked är några av alla de ärenden kommunstyrelsen beslutade om på sitt möte i mars.
 
Lokaliseringsstudie för nytt särskilt boende för äldre i Båstads kommun
Förvaltningen har under hösten 2022 tagit fram en lokaliseringsstudie för nybyggnad av ett nytt särskilt boende i Båstads kommun. Enligt befolkningsprognosen ökar andelen äldre befolkning vilket ökar behovet av fler boendeplatser. För att klara de ökande behoven behöver ett nytt särskilt boende för äldre stå klart år 2026-2027. Det finns behov av ett ytterligare boende år 2030-2032 enligt befolkningsprognosen. Detta bör enligt bedömning lokaliseras i Hemmeslöv eller Båstad.
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att utreda förutsättningar på föreslagna lokaliseringar i Västra Karup och Grevie, med förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre i Västra Karup och Grevie ska vara färdigställt 2026-2027. De beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att utreda förutsättningar på föreslagen lokalisering i Hemmeslöv, med förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre i Hemmeslöv ska vara färdigställt 2030-2032.
Tjänsteskrivelse lokaliseringsstudie
Lokaliseringsstudie för nytt särskilt boende för äldre
 
Beslut om planbesked för Eskilstorp 6:3, gamla stationshuset
Kommunstyrelsen har sagt ja till att göra en detaljplan som möjliggör bostäder i form av radhus samt flerbostadshus vid gamla stationsområdet i Båstad. Detaljplanen ska finansieras av den sökande.
Beskrivning av ärendet: Kungaväntsalen AB har inkommit med ansökan om att få upprätta detaljplan som möjliggör bostäder i form av radhus samt flerbostadshus på Eskilstorp 6:3 och en mindre del av Malen 1:191 samt Båstad 109:2. Fastigheten ligger på en platå som tidigare utgjorde platsen för Båstads gamla station.
Tjänsteskrivelse beslut om planbesked
 
Ärendelista och protokoll
Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.
Diariet för Båstads kommun

Inlägget Nytt från kommunstyrelsen – mars 2023 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar