Ökat stöd till barn- och ungdomsföreningar

Ökat stöd till barn- och ungdomsföreningar

Krisledningsnämnden beslutade under måndagen om att utöka det kommunala stödet till barn- och ungdomsföreningar i Båstads kommun.
Under rådande omständigheter och de konsekvenser som covid‐19 orsakar har en översyn gjorts för att öka kommunens stöd till barn‐ och ungdomsföreningar.
Stödet innebär bland annat att föreningarna får minst lika mycket i bidrag som för våren 2019. Bidragen som var avsedda för våren 2020 kommer att betalas ut i augusti 2020. Föreningsverksamhet som bedrivs i kommunala idrotts- och gymnastikhallar behöver inte betala lokalhyror under 2020.
– I rådande situation är det viktigt att vi stöttar varandra och ser till att hjälpa våra barn- och ungdomsföreningar. Vi vill att barn och unga i kommunen ska fortsatt ha möjlighet att finna gemenskap i föreningslivet, det betyder mycket för dem och även för oss, säger Johan Olsson Swanstein (M) kommunstyrelsens ordförande.
Man väljer även att utöka lokalbidrag för 2020 till de föreningar som hyr av en annan part än kommunen. Det innebär att kommunen kommer stå för hela lokalkostnaden istället för halva som tidigare. Beslutet gäller endast de föreningar som fått lokalbidrag 2019.
Beslutet innebär även att föreningar får möjlighet att lämna in årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse vid ett senare skede.
De ökade kostnaderna som besluten medför kommer att bekostas med hjälp av statens medel avseende covid-19.
Läs mer om Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19. Detta gäller för föreningar och idrottsföreningar.

Inlägget Ökat stöd till barn- och ungdomsföreningar dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar