Omorganisation efter händelserna inom Individ och familj

Under torsdagseftermiddagen den 17 oktober fick Båstads kommun fler signaler om missförhållanden inom enheten Barn och unga, som är en del av Individ- och familj. Med anledning av det inträffade har kommunen valt att omorganisera sig för att den dagliga verksamheten inte ska bli åsidosatt utan kunna fortsätta som vanligt.
I samband med detta har kommunen rutinmässigt valt att tillfälligt koppla bort Henrik Andersson som chef för Bildning och arbete. Detta i avvaktan på att den externa utredningen ska bli klar.
– Vi måste noggrant gå igenom vad som hänt och säkerställa att vi nu har fungerande rutiner och arbetssätt. Felaktigheter kommer omgående att åtgärdas. Vi har därför tillfälligt löst omorganisationen genom att sätta in personal som redan är insatta i arbetet som behöver göras, säger kommundirektör Erik Lidberg.
Omorganisationen gäller tills vidare, med start fredagen den 18 oktober.
 
Omorganisationen ser ut som följande:
– Kommundirektör Erik Lidberg går även in som tf chef för Individ och familj
– Jan Bernhardsson, chef för Teknik och service går in som tf biträdande kommundirektör
– Eva Nilsson, rektor på Akademi Båstad går in som tf chef för Bildning och arbete exklusive gymnasieskola och Individ och familj
– Inga-Britt Henriksson, skolchef för Barn och skola går in som tf för gymnasieskolan

Inlägget Omorganisation efter händelserna inom Individ och familj dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar