Oroväckande utveckling av smittspridningen

Oroväckande utveckling av smittspridningen

De senaste veckorna har antalet smittade i Skåne ökat drastiskt. Under tisdagen rapporterades 1 410 nya fall covid-positiva i Skåne. Det är den högsta siffran hittills.
– Även i Båstad märker vi ökningen. Vi är allvarligt oroade över utvecklingen. Jag uppmanar alla våra invånare att ta coronaviruset på allvar. Följ råden och bli en del av lösningen, säger Christofer Thorén, säkerhetschef och stabschef i Båstads kommun.
Antal smittade och antal inlagda patienter på sjukhus och intensivvårdsavdelningar i Skåne ökar vecka för vecka. Region Skåne uppmanade under tisdagen allmänheten att fundera på hur du som privatperson kan bidra till att minimera smittspridningen och följa de skärpta allmänna råden.
– Vi befinner oss i ett läge med en stor smittspridning och där det snabbt ökande antalet covidpatienter innebär en hög belastning på den skånska sjukvården. Även i kommunen märker vi av ökningen. Alla måste inse att det är allvar nu och alla måste inse att vi inte kan fortsätta leva som vanligt. Vi är alla tvungna att göra uppoffringar för att skydda personer från att bli smittade av coronaviruset, säger Christofer Thorén.
En sådan åtgärd är att vi ska undvika att umgås med andra personer än de som man bor tillsammans med. Arrangera eller delta inte i fester eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
Båstads kommun arbetar aktivt för att undvika att få in smitta i våra verksamheter och för att trygga arbetsmiljön för våra anställda. Den ökande smittspridningen i samhället har blivit kännbar för kommunen och speglar sig i flera av våra verksamheter.
– Sedan i våras har vi haft fall inom både vår skolverksamhet samt inom Vård och omsorg. Vi har flera pågående smittspårningar i våra verksamheter och vi hittar fall både bland personal, elever och vård- och omsorgstagare, säger Christofer Thorén.
– I nuläget har vi två bekräftade fall, ett inom särskilt boende och ett inom hemtjänsten. Berörda personer är informerade och verksamheten hanterar frågan med stöd av bland annat medicinskt ansvarig sjuksköterska. Även anhöriga till berörda fall är informerade. Vi har tydliga rutiner för hur man hanterar personer som är eller misstänks vara sjuka, säger Christin Johansson, Vård och omsorgschef på Båstads kommun.
Inom Vård och omsorg finns goda rutiner som följs i verksamheten.
– Vi gör allt vi kan för att skydda våra vård- och omsorgstagare samt vår personal. Jag hoppas att alla våra invånare tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Hjälp oss hjälpa varandra, säger Christin Johansson. 

Inlägget Oroväckande utveckling av smittspridningen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar