Personal med värdefull kunskap i sömnad tillverkar skyddsrockar

Personal med värdefull kunskap i sömnad tillverkar skyddsrockar

Anställda med värdefull kunskap inom sömnad arbetar sedan ett par dagar tillbaka med att sy skyddsrockar åt Vård och omsorg.
– Det är fantastiskt att vi på egen hand kan säkra tillgången på skyddsrockar, säger Sandra Sturk, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Sandra Sturk och Benny Niklasson tillsammans med arbetsledare Birgitta Olofsson.

Rocken har muddar vid ärmsluten vilket gör att handskar lätt kan träs över armarna.

Gjyljana Daliposki hjälper Sandra Sturk att ta på en skyddsrock hon precis har sytt.

Materialet är av tätt bomull och har skänkts av Ernst Textil.

I ett klassrum på Akademi Båstad Gymnasium arbetar sedan bara några dagar tillbaka tio personer med att sy skyddsrockar åt Vård och omsorgs verksamheter. Benny Niklasson, till vardags enhetschef på Bildning och Arbete, har fått i uppdrag av Vård och omsorg att ansvara för anskaffning av skyddsutrustning. Under ett par veckor har han tillsammans med Vård- och omsorgspersonal arbetat med att genomföra det som från början beskrevs som en ”vild idé”.
– Skyddsrockar har visat sig vara svåra att få tag på och därför bestämde vi oss för att tillverka egna. Till vår hjälp har vi personal med värdefull kunskap i sömnad, säger Benny Niklasson.
Tre anställda, som till vardags har sin arbetsplats på Arbetsmarknadsenheten, har tillfälligt omplacerats för att kunna hjälpa till med produceringen. Med hjälp av en ett år gammal kompetensinventering gjord av Bildning och Arbete fann man ytterligare sju personer som nu fått anställning vid kommunen.
– Inventeringen gjordes med syftet att halvera arbetslösheten bland utrikes födda. Nu har vi lyckats erbjuda dem ett viktigt arbete.
Sedan måndagen den 27 april är produktionen igång. Första rocken blev klar ett par timmar in på första dagen. Totalt hoppas man kunna producera cirka 300 rockar till Vård och omsorgs verksamheter.
För att möjliggöra produktionen har flera av kommunens verksamheter gått samman. Symaskiner har lånats ut från Förslövs skola samt Strandängsskolan. Akademi Båstad Gymnasium har lånat ut lokaler. Allt material, som till exempel tyg och tråd, har skänkts av Magnus Dahlberg på Ernst Textil.
– En helt ovärderlig insats, säger Benny Niklasson.
Materialet är ett tätt bomullstyg och sys efter ett mönster framtagen av en utbildad sömmerska under ledning av Sandra Sturk, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Båstads kommun.
– Rockarna är öppna i ryggen för att de lätt ska kunna tas av och på. Jag ställde också krav på att det ska finnas muddar vid ärmsluten vilket gör att handskar kan träs över armarna, säger Sandra Sturk.
Skyddsrocken används utanpå personalens arbetskläder och skyddar dem från att bli smutsiga och från att bli kontaminerad med droppsmitta samt hindrar smittspridning mellan vårdtagarna. Utanpå skyddsrocken används även ett engångsplastförkläde. Rockarna tvättas efter varje användning och kan därefter återanvändas flera gånger.
– Jag är så tacksam över att alla har hjälpts åt för att kunna möjliggöra detta för oss inom Vård och omsorg. Detta betyder att vi på egen hand kan säkra tillgången av skyddsrockar, säger Sandra Sturk.
Medarbetarna inom Vård och omsorg följer Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg samt rekommendationer och rutiner från myndigheter såsom Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i Region Skåne. Arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning används när så rekommenderas enligt gällande rutin.
Men en sak är viktig att alltid tänka på enligt Sandra Sturk.
– Skyddsutrustning kan ge falsk trygghet. Det är de andra rutinerna som är avgörande och som ger den största chansen till att begränsa smittspridning – stanna hemma när du är sjuk, tillämpa social distansering och tvätta händerna.

Gjyljana Daliposki arbetar till vardags på Arbetsmarknadsenheten på Båstads kommun: ”Jag började arbeta som sömmerska när jag var 14 år gammal. När jag kom till Sverige från Albanien för fyra år sedan sökte jag arbete som sömmerska men fann tyvärr inget. Nu kommer mina gamla kunskaper till nytta.”

Yasaman Deris är snart klar med en skyddsrock.

Rocken har tryckknappar i ryggen för att den lätt ska tas av och på.

Yasaman Deris och Nazlije Smajli.

”Det är fantastiskt att vi på egen hand kan säkra tillgången på skyddsrockar”, säger Sandra Sturk, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Inlägget Personal med värdefull kunskap i sömnad tillverkar skyddsrockar dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar