Personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun kommer inte kunna erbjudas hemtjänst

Personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun kommer inte kunna erbjudas hemtjänst

Med anledning av covid-19 beslutar Båstads kommun att inte bevilja ansökan om bistånd i form av tillfällig vistelse i kommunen enligt Socialtjänstlagen. Beslutet gäller från och med 2020-03-27.
Personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun har normalt sett möjlighet att få samma insatser från hemtjänst eller hemsjukvård som de har i sin hemkommun. Båstad kommun har varje år många delårsboende i kommunen. En del av dem söker och är berättigade till hemtjänst.
Som situationen är nu har Båstads kommun inte möjlighet att erbjuda hemtjänst till dem som vistas tillfälligt i kommunen.
– Krisledningsnämnden har idag 27 mars beslutat om att vi inte kan erbjuda hemtjänst i form av tillfällig vistelse i kommunen. Detta är en samlad bedömning för att säkra god vård för våra invånare. Vi vet inte än hur denna pandemi kommer att utvecklas i Båstad men vi har redan idag en ansträngd situation. Därför fattade krisledningsnämnden detta beslut idag, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.
Bedömningen grundar sig också på att minska risken för smittspridningen i samhället samt att delårsboende kan fortsatt få sina behov av vård och omsorg tillgodosett i sina hemkommuner och erhåller därmed en skälig levnadsnivå. Enligt arbetsmiljölagen har kommunen också ett ansvar att upprätthålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
– Vård och omsorg kan utifrån en samlad bedömning inte ta ansvar för att ge delårsboende hemtjänstinsatser. Precis som andra kommuner är situationen inom vård och omsorg redan ansträngd på grund av covid-19, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef i Båstads kommun.
– Vi vet att Båstad är kärt för många och att tillfällig vistelse är en viktig insats. Därför hälsar vi de varmt välkomna när läget har förbättrats, säger Johan Olsson Swanstein.
För att minska risken för smittspridning uppmanar Folkhälsomyndigheten allmänheten att undvika onödiga resor inom landet.
Läs Folkhälsomyndighetens uppmaning här

Inlägget Personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun kommer inte kunna erbjudas hemtjänst dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar