PFAS i Förslövs dricksvatten – långt under åtgärdsgränsen

PFAS i Förslövs dricksvatten – långt under åtgärdsgränsen

Den senaste tiden har media rapporterat om PFAS (poly- och perfluorerade alkylsyror) i dricksvattnet i Förslöv. Det är uppgifter som har varit tillgängliga sedan 2014 och de uppmätta värdena av PFAS är långt under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns.
År 2014 stängdes en brunn med uppmätta halter av PFAS i vattnet över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns på 90ng/l. Även en intilliggande brunn stängdes samtidigt som en försiktighetsåtgärd men togs i bruk igen eftersom provtagning från april till december 2016 visade värden under åtgärdsgränsen.
– De PFAS-halter som uppmätts i dricksvatten har varit kända sedan 2014. Eftersom nivåerna ligger under livsmedelsverkets åtgärdsgräns har vi inte funnit några skäl till att ställa krav på åtgärder. PFAS-halterna behöver ändå övervakas löpande så att man har kontroll över vattenkvaliteten, säger Michaela Sundström, miljöchef på Båstads kommun.
Miljöavdelningen i Båstads kommun har under året påbörjat en kartläggning av möjliga källor till PFAS-föroreningar i kommunen. Var PFAS-föroreningarna i Förslöv kommer ifrån är ännu inte klarlagt. Vid försvarsmaktens brandövningsplats i Önnarp finns det en konstaterad förorening, men de utredningar som genomförts visar på en begränsad spridning.  Trafikverket har genomfört provtagning av PFAS på utgående vatten från Hallandsåstunneln och resultatet visar på förhållandevis låga halter. Arbetet med att identifiera källor till PFAS-föroreningar kommer att fortsätta under kommande år.
– Även om det inte finns någon direkt risk för människors hälsa är det viktigt att identifiera källorna för att undvika fortsatt spridning av PFAS till mark och vatten, säger Michaela Sundström.
Läs mer på NSVAs webbplats om PFAS i dricksvattnet i Förslöv
Läs mer om riskhantering av PFAS i dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats

Inlägget PFAS i Förslövs dricksvatten – långt under åtgärdsgränsen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar