Polisen och kommunen arbetar för en trygg och säker kommun

Polisen och kommunen arbetar för en trygg och säker kommun

Båstads kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. För att uppnå detta har kommunen och Lokalpolisområde Ängelholm tecknat en samverkansöverenskommelse.
Överenskommelsen innebär att kommunen och polisen åtar sig att tillsammans arbeta strategiskt och långsiktigt med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.
Medborgarlöfte är en del av detta gemensamma arbete. Genom medborgarlöftet kan kommun och polis tillsammans utföra insatser som är brottsförebyggande och direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet.
– Jag är glad över att vi nu har skrivit under både vårt samverkansavtal och nya medborgarlöften. Det är en viljeinriktning som visar att vi och polisen arbetar tillsammans för en trygg och säker kommun, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.
En viktig del i det gemensamma arbete är att använda den trygghetsmätning som utförs varje år. Den visar på viktiga fokusområden där insatser behöver genomföras för att öka den upplevda tryggheten.
– Från vår sida har vi utifrån exempelvis trygghetsmätningen tagit fram olika områden för ökad trygghet såsom trafik, belysning, kamerabevakning som ett led i att öka den upplevda tryggheten. Insatser mot bostadsinbrott har varit framgångsrika och kommer att fortsätta. Överlag ska samtliga våra verksamheter arbeta för att öka vår trygghet, säger Johan Olsson Swanstein.
Medborgarlöftet innebär att Båstads kommun och Lokalpolisområde Ängelholm under perioden 2020-01-01 – 2022-12-31 fortsätter arbetet för ökad trygghet i kommunen genom att genomföra dialoger och trygghetsundersökningar samt samarbeta för att öka antalet grannsamverkansområden.
Polisen ska även genomföra trafikkontroller utifrån aktuell problembild. Båstads kommun kommer att ange prioriterade platser genom egna mätningar och målet ska vara att öka polisens synlighet och öka antal rapporter för trafikbrott.
Kommunen har även lovat att initiera en samverkansgrupp mellan kommunen och polisen för att främja trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
– Vi startar vår nya samverkansgrupp där det kommer att finnas representanter för alla våra verksamheter, Båstadhem, polisen med flera där vi ska arbeta proaktivt och samla ihop statistik samt annan information som kommer att göra att vi får en mer heltäckande lägesbild att agera utifrån, säger Johan Olsson Swanstein.
Arbetet kommer att följas upp genom att polisen löpande återrapporterar resultat av trygghetsmätningar och aktuell brottsstatistik. Mätningarna jämför utvecklingen i såväl den egna kommunen som i jämförelse med andra kommuner.
– Det är viktigt och roligt att vi genom detta formaliserar och utvecklar vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det kommer leda till att vår interna samverkan stärks och också vår samverkan med polisen och andra aktörer och därmed skapa ännu bättre förutsättningar för bättre analyser, inriktningar och prioriteringar av åtgärder inom området, säger Christofer Thorén, säkerhetschef på Båstads kommun.

Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande, och lokalpolischef Karim Ottosson.

Inlägget Polisen och kommunen arbetar för en trygg och säker kommun dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar