Pressträff ang. kraftig smittspridning

På grund av den kraftiga smittspridningen av covid-19 i Helsingborg kallade stadens centrala krisledning till ytterligare en pressträff den 14 december kl. 10.00. Den här gången tillsammans med Helsingborgs lasarett. Du kan nu se pressträffen i efterhand på helsingborg.
Source

Avbryt

Lämna en kommentar