Rapport från kommunfullmäktige 16 februari 2022

Rapport från kommunfullmäktige 16 februari 2022

Onsdagen den 16 februari hölls årets första kommunfullmäktige. Här kan du läsa om några av ärendena som togs upp och även se hela mötet i efterhand.
Några av ärendena i korthet:
Antagande av näringslivsstrategi för Båstads kommun
2020-10-21 beslutade kommunfullmäktige att Båstad Turism och Näringsliv ska få uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi i samverkan med näringslivet.
Under hösten 2021 har Båstads kommun och Båstad Turism och Näringsliv i samarbete med Place Promotion arbetat med en process att ta fram en näringslivsstrategi för Båstads kommun. Syftet med strategin är att skapa gemensamma prioriteringar, värderingar och visioner för hur näringslivsutveckling och ett gott företagsklimat ska bidra till långsiktig hållbar näringslivsutveckling och tillväxt i Båstad kommun.
Näringslivsstrategin är ett övergripande styrdokument som gäller för kommunen som helhet. Strategin gäller mellan 2022-2027 och revideras därefter. Strategin antogs av kommunfullmäktige.
Medborgarförslag – hundrastgård i Västra Karup
Ett medborgarförslag har inkommit om att öka antalet hundrastgårdar i kommunen. Medborgaren skriver att det under en längre tid har funnits ett stort intresse av en hundrastgård i Västra Karup.
Kommunfullmäktige godkände att medborgarförslaget får ställas och gav förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för en hundrastgård i Västra Karup.
Motion – vandringsleder Hovs Hallar
Eftersom vandringens popularitet ökar vill Centerpartiet att kommunen ska markera upp de tre vandringsleder som en gång fanns ute vid naturreservatet i Hovs Hallar. Detta både för att möta efterfrågan på vandringsleder inom kommunen när nu pandemin har gjort att vi gärna träffas utomhus, men även för att markägare ska slippa problem med nedtrampad mark.
Fullmäktige beslutade att skicka förslaget till beredning.
Gratis mensskydd till elever i Båstads kommun
Båstads kommun ska erbjuda gratis mensskydd till sina elever. Det föreslås i ett medborgarförslag. Kommunfullmäktige beslutade att skicka förslaget till beredning.
Läs mer om vad som togs upp under kommunfullmäktige och ta del av de kompletta möteshandlingarna.
 
Se hela kommunfullmäktigesammanträdet i efterhand

Inlägget Rapport från kommunfullmäktige 16 februari 2022 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar