Rondellbygge leder om trafiken

Tisdagen den 7 januari 2020 inleds byggandet av den nya cirkulationsplatsen längs Köpmansgatan. Arbetet kräver en totalavstängning av korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen och förväntas pågå under cirka två månader.
Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan är i full gång och nu väntar nästa etapp. Från den sjunde januari är korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen totalavstängd. Då fortsätter arbetet med upprustning av ledningsnätet samt att byggande av den nya cirkulationen påbörjas. Arbetet kommer att pågå under cirka två månader. Under denna tid kommer tillfällig omledningsväg via Friluftsvägen och Ängelholmsvägen upprättas och skyltas. Under tiden 7-17 januari kommer även korsningen Tennisvägen/Köpmansgatan att vara totalavstängd för slutförande av åtgärder på vatten- och avloppsnätet.
Trafik till och från fastigheter och butiker belägna innanför arbetsområdet, kommer att vara möjlig under omledningstiden för Köpmansgatan/Fridhemsvägen.
Måndagen den 2 december påbörjades arbetet med upprustning av vatten och avloppsnätet på delar av Tennisvägen och Köpmansgatan ner till korsningen Fridhemsvägen. Samtidigt breddades också Hallandsvägen för säkrare vänstersväng till Rivieravägen och för bättre framkomlighet. En gång- och cykelväg ska också anläggas på norra sidan av Hallandsvägen på cirka 200 meter i riktning mot Båstad för ökad säkerhet för gående och cyklister. Den 7 januari kommer arbetena vid korsningen Rivieravägen/Hallandsvägen att återupptas. Arbetet med färdigställande av korsningen beräknas ta tre veckor. Korsningen kommer att trafikregleras med trafiksignal. 
Syftet med att bygga om Köpmansgatan är för att öka trafiksäkerheten för gångare och cyklister, och att utforma gatumiljön som mer välkomnande och trygg.
Läs mer:
NSR: Risk för störningar i avfallstömning
Trafikverket bygger och förbättrar i Båstad
Förhandstitt på nya Köpmansgatan

Inlägget Rondellbygge leder om trafiken dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar