Så jobbar miljöavdelningen med tillsyn under coronapandemin

Så jobbar miljöavdelningen med tillsyn under coronapandemin

Den 1 juli träder en ny smittskyddslag i kraft, Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som delvis ersätter och kompletterar Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Lagen innebär att du som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta åtgärder för att motverka trängsel och förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.
I Båstads kommun ansvarar miljöavdelningen för tillsyn enligt den nya lagstiftningen. Tillsynen består av både planerade trängselkontroller och inspektioner med anledning av anmälningar från allmänheten. Den nya lagen innebär att miljöavdelningen –  utöver att bedriva tillsyn – även kommer att ansvara för att fatta beslut om åtgärder, sanktioner eller stängning av serveringsställen.
– När miljöavdelningen bedömer vad som är trängsel utgår vi från Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Enligt dessa ska man alltid kunna hålla mer än en armlängds avstånd mellan sällskapen. Det är dock viktigt att påpeka att avstånd och andra försiktighetsåtgärder behöver anpassas efter varje verksamhet eftersom förutsättningarna ser olika ut, säger miljöchef Michaela Sundström.
Lagen gäller för verksamheter som bedriver serveringsställe. Med serveringsställe avses i den nya lagen en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet (vinstdrivande verksamhet) som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.
Verksamheter som inte serverar mat och dryck till allmänheten eller där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte av den nya lagen och ingen tillsyn bedrivs därför på dessa verksamheter. Detsamma gäller butiker, stränder, kollektivtrafik och allmänna platser som parker och torg. Dessa typer av verksamheter omfattas istället av Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
Rapportera trängsel
Har du uppmärksammat trängsel på ett serveringsställe kan du anmäla det till miljöavdelningen. Anmälan görs till samhallsbyggnad@bastad.se eller till telefon 0431-77499. Du kan välja att välja att skicka in anmälan anonymt eller lämna din mejladress om du vill ha återkoppling på ditt ärende. Uppge namn och adress till serveringsstället. Bifoga gärna bilder.
Vid akuta situationer på kvällar och helger ring 0431-774 99.
Relaterade länkar
Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Inlägget Så jobbar miljöavdelningen med tillsyn under coronapandemin dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar