Säkrare vård med digital signering

Säkrare vård med digital signering

​Nu inför Båstads kommun digital signeringslista för hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemtjänst, hemsjukvård och på vård- och omsorgsboenden. Syftet är att öka patientsäkerheten.
Båstads kommun byter handskrivna listor mot digital signering i arbetstelefonen. Det nya arbetssättet ökar kontrollen över bland annat givna läkemedel och ökar på så sätt patientsäkerheten.
Signeringslistan säkerställer att en hälso- och sjukvårdsinsats, till exempel överlämning av läkemedel, har utförts. Förändringen innebär att all signering kommer ske i realtid i personalens arbetsmobiler. Ansvarig legitimerad personal kan direkt se att insatsen är utförd.
– Vid försenad eller utebliven insats skickas påminnelser tills att insatsen är utförd. Det ger oss möjlighet att säkerställa att ordinerade insatser, som till exempel överlämning av läkemedel, ges vid rätt tid till den enskilde. Vi är övertygade om att digital signering kommer minska antalet avvikelser och öka patientsäkerheten, säger Sandra Sturk, medicinskt ansvarig sjuksköterska.  
Införande av digitala signeringslistor kommer att påbörjas i slutet av mars på pilotområdena Åsliden, Ängen samt hemvård Förslöv. Just nu pågår utbildningsinsatser för den hälso- och sjukvårdspersonal som aktivt ska arbeta med signeringen. 
– Införandet kommer att utvärderas löpande. Om detta blir bra kommer vi att breddinföra e-signering, säger Pernilla Holte, avdelningschef för Vård och omsorg.

Inlägget Säkrare vård med digital signering dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar