Samråd – del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 5:14), Tuvelyckan, etapp II, område A i Hemmeslöv

Samråd – del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 5:14), Tuvelyckan, etapp II, område A i Hemmeslöv

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av fler verksamheter längs Inre Kustvägen genom en förlängning av en redan etablerade struktur.
Syftet är även att för ett nytt parkeringshus med möjlighet till handel i anslutning till stationshuset då Båstads station måste kunna möta det ökade antalet pendlare som parkerar sin bil inom stationsområdet.
Detaljplanen sänds ut på samråd under tiden 2020-01-25  till och med 2020-03-15.
Här kan du läsa mer om detaljplanen.

Inlägget Samråd – del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 5:14), Tuvelyckan, etapp II, område A i Hemmeslöv dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar