Samråd – Detaljplan för del av Vistorp 7:19 mfl i Förslöv

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att skapa nya fastigheter för verksamhetsändamål, där personaltät verksamhet prioriteras med hänsyn till läget nära Förslövs station.Verksamhetsområdet ska ha ett effektivt markutnyttjande och detaljplanen ska erbjuda flexibilitet i fastighetsbildningen. Slänter, dagvattenhantering och gröna ytor inom området ska utformas på ett sådant sätt att befintliga ekosystem stärks.
Här hittar du mer information om detaljplan för del av Vistorp 7:19 mfl i Förslöv samt andra detaljplaner under arbete.

Inlägget Samråd – Detaljplan för del av Vistorp 7:19 mfl i Förslöv dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar