Samråd – Detaljplan för Västra Karup 1:36 (Prästgården) i Västra Karup, Båstads kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål (B) i Prästgården där detaljplanen idag endast tillåter samlingslokaler samt att tillåta bostäder på mark som idag är prickad. Församlingshemmet behåller sin användning som samlingslokal, de kulturhistoriska värdena skall skyddas i de befintliga byggnaderna såsom prästgård, församlingshem och befintlig miljö i trädgården genom att anpassa placering av ny bebyggelse samt skydda uppvuxna träd.
Här kan du läsa mer om detaljplaner.

Inlägget Samråd – Detaljplan för Västra Karup 1:36 (Prästgården) i Västra Karup, Båstads kommun dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar