Senaste nytt från kommunfullmäktige – maj 2023

Senaste nytt från kommunfullmäktige – maj 2023

På kommunfullmäktiges senaste möte hölls en interpellationsdebatt om kommunens hantering av konsekvenser av klimatförändringar och sinande resurser. Fullmäktige redovisade även en motion om skolböcker.
 
Interpellationsdebatt – Kommunens hantering av konsekvenser av klimatförändringar och sinande resurser
Centerpartiet har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein om det finns ett akut behov att vidta ytterligare åtgärder för att Båstad ska kunna hantera de förändringar som orsakas av klimatförändringar och globalt sinande resurser.
Interpellation – Kommunens hantering av konsekvenser av klimatförändringar och sinande resurser
Svar på interpellationen
 
Väckt motion om skolböcker
Sverigedemokraterna Båstad har skickat in en motion där de yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska följa Tidöavtalet och sträva efter att varje barn har rätt till en egen lärobok/skolbok i varje ämne.
Motionen redovisades och skickas till förvaltningen för beredning.
Väckt motion om skolböcker 
 
Ärendelista och protokoll
Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.
Diariet för Båstads kommun
 
 

Inlägget Senaste nytt från kommunfullmäktige – maj 2023 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar