Snart erbjuds Vård och omsorg vaccin mot covid-19

Snart erbjuds Vård och omsorg vaccin mot covid-19

I januari 2021 kommer vård- och omsorgstagare och vårdpersonal i Båstads kommun erbjudas vaccin mot covid-19.
Båstads kommun förbereder sig för vaccinering mot covid-19. Samtliga personer på Båstads kommuns vård- och omsorgsboenden som vill bli vaccinerade ska vara det i början av 2021. Även personal inom vård och omsorg kommer att erbjudas att ta vaccinet.
– Vaccinet är efterlängtat och vi är glada att vaccineringen ska kunna påbörjas inom kort. Min förhoppning är att detta blir början på en vändpunkt som ger andra förutsättningar framöver, säger Christin Johansson, vård och omsorgschef i Båstads kommun.
Vaccinationerna mot covid-19 är kostnadsfria och ges i två doser vid två tillfällen med 3-4 veckor mellan dos ett och dos två. Syftet med vaccinationerna är i ett första skede att skydda grupper som löper större risk att få en allvarlig sjukdom eller dö från att insjukna i covid-19.
– Vaccination mot covid-19 kan skydda oss från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att smitta andra. För att smittspridningen ska bromsas behöver vaccinet tas solidariskt av oss alla, säger Christofer Thorén, säkerhetschef och stabschef i Båstads kommun.
Även om vaccinationerna nu inleds behöver vi även fortsättningsvis tänka på att skydda varandra genom att fortsätta stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, ha en god handhygien och arbeta hemifrån när det är möjligt.
 
De grupper som prioriteras att vaccineras först är enligt Folkhälsomyndigheten följande:

Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende. Detta gäller i huvudsak personer som är 70 år och äldre. Vaccinet mot covid-19 behövs för att skydda liv och hälsa. När de första vaccindoserna kommer är det viktigt att personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka och dö i covid-19 erbjuds vaccinet först. Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst är därför prioriterade.
I princip menas alla med hemtjänst men öppnar för lokala prioriteringar vid brist på vaccin, om man kan identifiera en grupp med mindre risk för allvarlig covid-19 sjukdom.
Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt prioritet 1. Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst får ett indirekt skydd genom att personal, som arbetar i dessa boenden eller inom hälso- och sjukvården, och övrig omsorgspersonal, erbjuds vaccination.
Hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp enligt prioritet. En tidig vaccination av nära kontakter i samma hushåll, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp, kan ge ett indirekt skydd.

Läs mer:
Folkhälsomyndighetens frågor och svar om vaccin mot covid-19.  
Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19?
 

Inlägget Snart erbjuds Vård och omsorg vaccin mot covid-19 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar