Snart påbörjas byggnationen av den nya skolan i Västra Karup

Snart påbörjas byggnationen av den nya skolan i Västra Karup

2019 togs beslutet att en ny skola, med plats för både förskola och F-6-skola, ska byggas i Västra Karup. Den gamla skolan på platsen har nu rivits och inom de närmaste veckorna kommer byggnationen av den nya skolbyggnaden att påbörjas.
I Västra Karup kommer en ny skolbyggnad att stå färdig under sommaren 2022. Just nu pågår de sista förberedelserna innan byggnationen inom kort kommer igång.
– Nu utförs markarbeten för att förbereda för anläggande av grunden. Det känns väldigt roligt att rivningen har löpt på enligt planerna och att den etappen är avslutad, säger Sofia Boivie, fastighetsstrateg på Båstads kommun.
Den nya skolan blir en byggnad i två plan med förskola och F-6-skola samt gemensamma ytor, som bibliotek, slöjd och musiksal. Vid entrén kommer också en skolgemensam mötesplats i form av en gradäng att finnas, som bland annat kan användas som scen, sittplatser och trappa. Till utseendet kommer skolan att ha en utformning som från ovan påminner om en fågel med utsträckta vingar.
– Flera förslag togs fram till hur vi skulle disponera byggnaden på tomten och vi landande i det förslaget då verksamheten bland annat önskade en sammanhängande utemiljö, säger Sofia Boivie, och berättar vidare att den del som blir förskola är planerad utifrån SKR:s, Sveriges kommuner och regioners, funktionsprogram för förskolor för att kvalitetssäkra och skapa en bra miljö för både barn och personal.
Sammanlagt kommer cirka 5300 kvadratmeter att byggas och skolan kommer att ha plats för cirka 350 elever i grundskolan och 72 förskolebarn.
– Det blir moderna och uppdaterade lokaler. Det kommer också att bli möjlighet till en helt annan integration mellan förskola och skola där man följer barnet hela vägen, konstaterar Sofia Boivie.
Du som vill läsa mer och hålla dig uppdaterad i projektet kan ta del av mer information via projektets sida på kommunens webbplats.
Läs mer om den nya skolan i Västra Karup här​

Byggnationen av den nya skolan i Västra Karup kommer inomkort igång. Kostnaden i projektet för rivning och nybyggnation blir 130 miljoner kronor.

Inlägget Snart påbörjas byggnationen av den nya skolan i Västra Karup dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar