Södergatan i Ekeby stängs av måndag 19 augusti

På uppdrag av Bjuvs kommun utför NSVA ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas. Mellan 19 augusti och 13 december kommer Södergatan att vara avstängd.

Avbryt

Lämna en kommentar