Statusuppdatering angående händelser inom Individ och familj

Under hösten har missförhållanden inom kommunens verksamhet Individ och familj uppdagats och sedan dess pågår intensivt arbete med att hantera händelserna. I nuläget ligger fokus på att i ett kort perspektiv säkerställa att pågående ärenden blir korrekt handlagda, att skapa långsiktigt hållbara rutiner och arbetssätt samt att genomföra olika utredningar av vad som hänt och vilka konsekvenser det får.
Det var i oktober som det framkom att det fanns missförhållanden inom hanteringen av ärenden inom enheten Barn och unga på Individ och familj. Kommunen valde omgående att göra Lex Sarah-anmälningar av ett antal ärenden. Sedan dess har arbete pågått på flera olika plan med att hantera händelserna. 
Nu pågår tre olika utredningar. En externt anlitad konsult gör fördjupade utredningar av alla de fall som Båstads kommun själv Lex Sarah-anmält till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De fördjupade utredningarna ska skickas till IVO i december och företrädare för IVO kommer sedan till Båstad för ett möte i januari 2020.
Den andra utredningen görs även den av en extern konsult som i det fallet är anlitad av kommunrevisionen. Den granskningen kommer att inriktas på ledning och styrning, rutiner,  ansvarsfrågor och arbetssätt. Nyckelpersoner kommer att intervjuas och en rapport ska presenteras i januari.
Den tredje utredningen görs av kommunens egen HR-avdelning som följer ovanstående utredningar men också tittar på arbetsrättsliga parametrar.
På Individ och familj pågår arbetet med att hitta fungerande arbetssätt för pågående ärenden, att ta fram långsiktigt hållbara arbetssätt och att bistå de olika utredningarna som pågår.
Parallellt med utredningar och akut hantering av händelserna pågår en översyn av hur Individ och familj ska organiseras i framtiden.
Läs mer: 
Omorganisation efter händelserna inom individ och familj
Nya misstänkta missförhållanden inom individ och familj
Misstänkta missförhållanden inom individ och familj anmäls

Inlägget Statusuppdatering angående händelser inom Individ och familj dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar