Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter både föräldrar, barn och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Med anledning av coronapandemin har Sveriges kommuner och regioner, SKR, därför tagit initiativ till en stödlista med tips på olika former av aktiviteter i kristid.
Tillsammans med ett hundratal aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och frivilligorganisationer – har SKR tagit fram en samling råd och länkar till olika former av stöd på projekt Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats. Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbetsprojekt mellan SKR och regeringen gällande det långsiktiga arbetet med psykisk hälsa och utvecklingsarbete som sker på kommunala och regionala nivåer.
I Båstads kommun märker man att oron har ökat bland de individer som får stöd i sin vardag från kommunen.
– Många uttrycker en stor oro utifrån att många befinner sig i riskzon och hur deras stöd ska se ut nu, till exempel utifrån antal personal som besöker dem. Därav så har vi sett att stödsökande har valt att avstå från sina besök från kommunens personal utifrån en oro att det finns en smittrisk. Det innebär att individer befinner sig i sina hem och inte får sina behov tillräckligt tillgodosett, säger Frida Liljedahl, psykiatrisamordnare i Båstads kommun.
Som psykiatrisamordnare arbetar Frida Liljedahl med att kartlägga psykisk hälsa inom kommunens förvaltningar och sedan stötta verksamheterna genom att göra förvaltningsöverskridande rutiner och se till att kommuninvånarna inte hamnar mellan stolarna gällande deras psykiska ohälsa.
– Man har sett ett behov av samordning kring psykisk hälsa i kommunen i alla åldersgrupper. Vi ser att den psykiska ohälsan ökar hos våra kommuninvånare och vi behöver bli bättre rustade för att stötta de individerna, säger Frida Liljedahl.
Stödlistorna kan hjälpa dem som i sitt arbete möter människor som mår dåligt eller behöver någon form av stöd i sin vardag. I samband med att dessa stödlistor är publicerade på en nationell nivå så syftar listorna till att även vara som verktyg i våra privatliv, då de ger råd och stöd för att vi ska få en bra vardag både på jobbet och hemma.
För att göra det så enkelt som möjligt att hitta bland de olika formerna av stöd, har de ställts samman i fyra olika grupper:
Råd och stöd för barn och föräldrar
Råd och stöd för ungdomar och föräldrar
Råd och stöd för vuxna i arbetsför ålder
Råd och stöd för äldre
För varje grupp finns till exempel råd för den som känner oro och ångest, för den som söker social gemenskap eller behöver stöd vid våld och övergrepp.
– Många är oroliga över deras situation och det är viktigt att prata om att det finns en oro, så att man inte går runt och bär på denna känsla själv. Kommuninvånarna är varmt välkomna att ta kontakt med våra verksamheter och uttrycka vilket behov de har och därefter få stöd i vart de kan vända sig eller om möjlighet till att ansöka om insatser. Besluten kan vara kortvariga utifrån den rådande situation som vi befinner oss i och de kan också vara långsiktiga om behovet bedöms föreligga.
Har du något råd till den som är orolig och inte har någon att prata med?
– Följ det som Folkhälsomyndigheten och regeringen delar med sig gällande råd och stöd i nyheterna dagligen. Du kan också vända dig till din vårdcentral för att söka samtalsstöd eller öppenvårdsinsatser från kommunen. Ring socialtjänstens mottagning 0431-777 03, öppet mån/ons/tors 08.30-12.00 och tis/tors 13.00 – 16.00, eller maila till mottagningeniof@bastad.se och önska råd och stöd, därefter kommer mottagningen att skicka en remiss till öppenvårdsbehandlarna inom kommunen.
De individer som har kontinuerlig kontakt med kommunen, exempelvis genom stöd från Vård och omsorg, kan ta kontakt med personal som befinner sig på verksamheterna och få stöd med vart de kan vända sig för att samtala om sin oro.
Läs mer om psykisk hälsa i kristider. 
 

Inlägget Stödlista för psykisk hälsa i kristid dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar