Större vägarbete inleds längs Köpmansgatan

Måndag 2 december börjar man arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan i Båstad.
Entreprenör är antagen och i december inleder Trafikverket och Båstads kommun ett större arbete på väg 115/Köpmansgatan i Båstad. Syftet med att bygga om Köpmansgatan är för att öka trafiksäkerheten för gångare och cyklister, och att utforma vår gatumiljö som mer välkomnande och trygg.
Arbetet startar den 2 december och man börjar med aktiviteter vid Rivieravägen samt ledningsarbete från korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen och cirka 70 meter väster ut.
På torget Lyckan står det sedan en vecka tillbaka ett informationsplank. Planket är uppsatt av Båstads kommun och här kommer man att löpande kunna ta del av information om samt följa ombyggnationens olika etapper. Ombyggnationen beräknas vara klar maj 2020.
 
Väg 115 (Köpmansgatan) i Båstad är smal och livligt trafikerad och planen är att Trafikverket ska bygga:
– en cirkulationsplats i korsningen Fridhemsvägen/Köpmansgatan
– ett vänstersvängfält för dem som svänger vänster in på Rivieravägen
– en dubbelriktad gång- och cykelväg på norra sidan av Köpmansgatan mellan Agardhsgatan och Havsbadsvägen
– en gång- och cykelväg på östra sidan om Fridhemsvägen
– upphöjda övergångsställen.
Den nya utformningen ska bli trivsammare genom att grupper av träd planteras på södra sidan av Köpmansgatan och längs Fridhemsvägens östra sida. Trafikverket ska även flytta några busshållplatser och övergångsställen till säkrare lägen.
Här kan du läsa mer om åtgärder på Köpmansgatan
Så kommer du att påverkas av ombyggnationen
Under storhelgerna kring jul, nyår, påsk och Kristi himmelsfärd kommer båda körfälten att vara öppna för trafik på Köpmansgatan.
Planeringsunderlag från Trafikverket
Vid arbete med cirkulationsplatsen Fridhemsvägen/Köpmansgatan gäller omledningsväg: Ängelholmsvägen, Hundestedsvägen, Friluftsvägen. Omledningsvägen får under max två månader vara dubbelriktad och under ytterligare max en månad vara enkelriktad.
Under omledningstiden för Fridhemsvägen/Köpmansgatan gäller att trafik till/från fastigheter måste få förekomma samt även för kunder och varutransporter.
Vid omfart enligt ovan får GC-vägen vid cirkulationsplatsen Fridhemsvägen/Köpmansgatan omledas under max en vecka via Klinkehögsvägen.
Begränsning av antal körfält på väg 115 får endast ske på en sträcka av max 100 meter per etapp. Max två etapper får vara igång samtidigt med minst 500 m mellan etapperna. Detta gäller under förutsättning att tillfälliga trafikanordningar utformas så att det medger ett trafikflöde genom arbetsområdet om minst 30 fordon per 2 minuters period. Detta krav gäller vid köbildning.
Vid begränsning av antal körfält ska det öppna körfältet vara minst 3,5 m brett.
När begränsning sker av körfält ska gång- och cykelbana på minst en sida av vägen vara fullt framkomlig.

Inlägget Större vägarbete inleds längs Köpmansgatan dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar