Studiecirklar inom palliativ vård ger goda resultat

Båstads kommun har sedan ett antal år tillbaka arbetat aktivt med att utveckla och förbättra den palliativa vården i kommunen. Sjuksköterskorna Veronica Ahlström-Andersson, Ylva Svensson, Angelica Friman och Helena Andersson håller i studiecirklar där de utbildar omvårdnadspersonal och sjuksköterskor i palliativ vård. Syftet med studiecirklarna är att sprida kunskap om den palliativa vården, vilket i sig ökar kvalitet och trygghet för patient, vårdpersonal och anhöriga. Innehållet i studiecirklarna täcker in många områden, vilket även den palliativa vården gör, till exempel hospice-filosofin, nationell vårdplan för palliativ vård, symtomlindring, döden – en del av livet, etik och moral, taktil massage, bemötande och närståendes situation. I studiecirklarna deltar även andra professioner såsom arbetsterapeut, fysioterapeut, diakon och begravningsbyrå.
Den palliativa gruppen deltar även vid nätverksträffar med andra kommuner samt ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Träffar med vårdcentraler i kommunen görs också regelbundet för att prata om den nationella vårdplanen för palliativ vård. Studiecirklarna har visat sig ge goda resultat, något som sjuksköterskorna märker av.
– Vi har märkt ett stort intresse för studiecirklarna från omvårdnadspersonal i kommunen och vi har också märkt att cirklarna bidrar till ett nära samarbete mellan olika arbetsgrupper. Vi har fått väldigt god respons från många håll och det är mycket positivt. Det är ett framgångsrikt koncept, säger Helena Andersson.
Studiecirklarna består av fem tillfällen och det är cirka 10 deltagare i varje cirkel.
– Tanken är att lärandet och kunskapen sedan ska spridas vidare i organisationen så att vi kan lära av varandra, säger Angelica Friman.
Den palliativa gruppen har nu ansökt om bidrag för att kunna gå på utbildningar till hösten och nästa vår för att på så vis kunna utveckla arbetet ytterligare.
– Att jobba i team är en förutsättning för att lyckas med arbetet. Den palliativa gruppen fungerar ungefär som spindeln i nätet som håller ihop det övergripande arbetet, säger Veronica Ahlström-Andersson.
Teamet berättar att det är en utmaning att få tiden att räcka till både till studiecirklar och till det övriga arbetet. De gör kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar för att kunna förbättra sitt arbete.
– Det är nog många som inte vet att kommunen erbjuder en så god vård både i hemmet och på vårdboende i livets sista skede. Vi vill sprida denna information till så många som möjligt, säger Ylva Svensson.

Palliativa gruppen i Båstads kommun.

Inlägget Studiecirklar inom palliativ vård ger goda resultat dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar