Tillståndsenheten uppdaterar sina e-tjänster

Idag lanserar tillståndsenheten sina uppdaterade e-tjänster. Förhoppningen är att de uppdaterade e-tjänsterna ska vara mer användarvänliga och enkla för dig som kund. Genom att effektivisera delar av ärendehanteringen vill vi höja säkerheten och förbättra användarupplevelsen. Tillståndsenhetens alla e-tjänster kommer att uppdateras inom kort. Du hittar de nya e-tjänsterna på sidan för självservice.
Source

Avbryt

Lämna en kommentar