Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Under 2021 kommer miljöavdelningen att genomföra ett tillsynsprojekt gällande hantering av gödsel på hästgårdar. Projektet som Jordbruksverket initierat kommer att fokusera på uppföljning av lagstiftningen kring lagring, spridning och bortskaffning av hästgödsel samt hur gödsel i hagarna hanteras.
Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Sverige är ett hästtätt land med mer än 350 000 hästar. Mycket gödsel på en liten yta kan påverka vattenmiljön negativt genom att näring från gödseln läcker ut i sjöar och vattendrag och bidrar till övergödning.
Syftet med tillsynsprojektet är att:-Öka medvetenheten hos hästhållare och minska onödigt läckage av näringsämnen till vattendrag.-Öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området.-Samla in kunskap om hur hästgödsel lagras och hanteras i Sverige.
Under tillsynsbesöket kommer bl.a. följande att kontrolleras:-Var och hur gödsel lagras.-Var hästgödsel sprids.-Var gödsel lämnas, om det lämnar gården.-Hur hästgödsel hanteras i hagarna.
På de hästgårdar som ligger utanför kommunalt VA-område kommer även det enskilda avloppet att kontrolleras.
Vilka hästgårdar kommer att få besök?De flesta gårdar som har fler än två hästar kommer att få besök under året. Innan besöket kommer du att få ett brev med mer information och förslag på tid för besöket.
Hur kan du som hästhållare förbereda dig?Du kan förbereda dig inför besöket genom att ta del av det informationsmaterialet som Jordbruksverket sammanställt inför projektet. Har du koll på de olika punkterna i checklistan så är du väl förbered inför tillsynsbesöket.
Informationsmaterialet från Jordbruksverket hittar du här
Har du frågor om tillsynsprojektet är du välkommen att kontakta miljöavdelningen på samhallsbyggnad@bastad.se

Inlägget Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar