Trafikverket utför arbete på väg 110

Under april-maj kommer Trafikverket påbörja arbete med att bygga cirkulationsplatser vid Mellersta vägen och Kungsgårdsvägen samt göra enklare korsningsåtgärder i två andra korsningar på väg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Detta för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Avbryt

Lämna en kommentar