Tyck till om Båstads kommuns motion- och friluftsliv

Nu vill vi veta hur våra invånare i Båstads kommun upplever det rörliga frilufts- och idrottslivet i kommunen.
Vi skickar nu ut en enkät som vi vill att våra kommuninvånare som är 19 år och äldre ska besvara. Vi hoppas att du kan låna oss några minuter av din tid, eftersom dina svar kommer att ge oss värdefull information. Barn och unga (10-19 år) fyller i enkäten under skoltid.
Besvara enkäten här eller scanna in QR-koden här bredvid direkt in i din mobil för att besvara enkäten.
Enkäten kommer också att finnas som pappersenkät på våra bibliotek.
Teknik och service har fått i uppdrag av våra politiker att ta fram ett Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun. I programmet vill man att vi klargör våra mål och ambitioner för ett rörligt friluftsliv och idrottande.
Genom att våra kommuninvånare har möjlighet att fylla i en enkät hoppas vi få svar på vilka fritidsaktiviteter våra invånare utövar, hur deras fritid ser ut och vart man befinner sig på sin fritid. Dessutom hoppas vi få reda på om det saknas något utbud eller om det finns saker som hindrar invånarna från att ha en aktiv fritid. Vi vill också veta vilka områden kommunens invånare anser att kommunen ska satsa på.
Enkäten tar endast upp fysiska aktiviteter på fritiden, inte kulturella aktiviteter.
Följande grupper kommer att omfattas av undersökningen:– Alla elever i årskurs 4 – årskurs 3 gymnasiet. En digital enkät fylls i under skoltid– Vuxna i ålder från 19 år och uppåt. Både digital och pappersenkät. 
Du kan svara på enkäten via: – kommunens hemsida – tidningen Bjäreliv – sociala medier – olika föreningar – Senior Sport School – kommunens Vård och omsorgsförvaltning
Enkätundersökningen kan besvaras under januari 2020. Enkäten kommer att redovisas under våren på hemsidan samt i det nya Fritids- och idrottspolitiska programmet.

Inlägget Tyck till om Båstads kommuns motion- och friluftsliv dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar