Tyck till om förslag till vattentjänstplan för Båstads kommun 2023

Tyck till om förslag till vattentjänstplan för Båstads kommun 2023

Från den 27 juni till och med den 14 augusti 2023 är du välkommen att tycka till om kommunens vattentjänstplan. En vattentjänstplan ska innehålla en långsiktig planering för kommunalt vatten och avlopp. Den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.
Vattentjänstplanen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster ställas ut på samråd så att myndigheter och invånare, som har väsentligt intresse av planen, får möjlighet att lämna sina synpunkter.
Efter samrådet uppdateras planen och ställs sedan ut under granskningsskedet i minst fyra veckor. Slutgiltigt planförslag kommer enligt den preliminära tidplanen att antas under december 2023.
Har du synpunkter på förslaget till vattentjänstplan ska dessa lämnas skriftligt senast 2023-08-14 till bastads.kommun@bastad.se märk med ärende ”vattentjänstplan 2023”.
Förslag till vattentjänstplan Båstads kommun

Inlägget Tyck till om förslag till vattentjänstplan för Båstads kommun 2023 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar