Tyck till om kommunen i SCB:s undersökning

Tyck till om kommunen i SCB:s undersökning

Hur är det att leva och bo i Båstads kommun? De frågorna vill SCB få svar på när de inom kort skickar ut årets medborgarundersökning.
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. I år finns det också nya frågor om integration och jämlikhet.
Förutom nya frågor kan bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.
SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.
De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?
Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Medborgarundersökningen
SCB:s medborgarundersökning
SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.
Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.
Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.
Resultat från tidigare undersökningar
SCB: Medborgarundersökning 

Tag chansen att tycka till om kommunen och dess verksamheter i SCB:s medborgarundersökning.

Inlägget Tyck till om kommunen i SCB:s undersökning dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar