Tyck till om kommunens arkitekturpolicy

Tyck till om kommunens arkitekturpolicy

Nu har du möjlighet att tycka till om kommunens arkitekturpolicy. Policyn är vägledande för kommunens framtida bebyggelseutveckling.
Under 2022 inventerades samtliga tätorter och större byar i Båstads kommun för att belysa vilka arkitektoniska värden som finns i kommunen. I samband med detta har riktlinjer för bevarande av befintliga värden och utvecklingen av ny bebyggelse tagits fram och utmynnat i en arkitekturpolicy.
Mellan den 3 april och 28 maj är policyn ute på samråd, vilket är till för att samla in information och synpunkter av myndigheter och den som berörs av förslaget. Policyn finns utställd i kommunhuset, på biblioteken i Båstad, Grevie och Förslöv samt på turistbyrån i Torekov. Den finns också tillgänglig på kommunens webbplats.
Båstads kommuns arkitekturpolicy 2023 (pdf) 
 
Besök våra samrådsmöten
Samrådsmöten kommer hållas den

18 april klockan 16-19 i foajén på Båstads bibliotek
25 april klockan 16-19 i gamla skolan i Torekov
2 maj klockan 16-19 i bygdegården i Förslöv.

Mötena arrangeras som drop-in, så det går bra att komma när det passar dig mellan dessa klockslag.
 
Vad är en arkitekturpolicy?
Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer för bevarande av arkitektoniska värden i kommunen och utveckling av ny bebyggelse. Den är vägledande och ska vara ett dialogunderlag för alla som arbetar med den byggda miljön i Båstads kommun.
 
Varför behövs en arkitekturpolicy?
2018 antog riksdagen en ny politik för arkitektur, form och design med mål för hur arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Som ett led i detta har kommunen tagit fram arkitekturpolicyn som syftar till att vara vägledande för kommunens framtida bebyggelseutveckling. Arkitekturen är inte bara själva husen utan den är allt vi ser i samhället, från gatubeläggning och vägar till hela bebyggelsemiljöer.
Båstads kommun har många byggnader och miljöer med höga arkitektoniska värden som är viktiga att bevara. Arkitekturen spelar en viktig roll för hur vi mår på en plats och att vi känner stolthet över platsen vi bor på. Arkitekturen kan dessutom bidra till att skapa ett hållbart samhälle med omsorg om natur och miljö.
 
Har du frågor eller synpunkter?
Eventuella synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad eller via mejl till samhallsbyggnad@bastad.se senast den 28 maj.
Frågor om policyn besvaras bäst av projektledare Åsa Johansson eller samhällsbyggnadschef Roger Larsson. Ni når dem via kommunens medborgarservice på 0431-770 00.
 

Inlägget Tyck till om kommunens arkitekturpolicy dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar