Tyck till om Lyckanområdets framtida utformning

Tyck till om Lyckanområdets framtida utformning

Just nu arbetar Båstads kommun med ett planprogram för Lyckanområdet i Båstad. Syftet är att planera långsiktigt för utvecklingen av Båstads centrala delar och skapa förutsättningar för att området kring Lyckantorget förblir en naturlig och trivsam centrumplats. Den 25 november hålls ett öppet hus där allmänheten har chansen att lämna åsikter om områdets framtida utformning.
I arbetet med planprogrammet för Lyckanområdet kommer möjligheterna att utöka med fler centrumfunktioner och fler bostäder att undersökas. Trafik- och parkeringssituationen kommer också att ses över samt möjligheterna att utveckla torget och områdets gröna miljöer.
Arbetet har precis påbörjats och det är viktigt att i ett tidigt skede av processen få veta vad allmänheten tycker om området idag och vad medborgarna skulle vilja bevara respektive utveckla och förändra för framtiden. Din åsikt som medborgare är kommunens viktigaste kunskapsunderlag i den fortsatta processen.
Välkommen på öppet hus torsdagen den 25 november kl. 12-20
Torsdagen den 25 november kl. 12-20 finns representanter från kommunen på plats på biblioteket vid Lyckantorget i Båstad och tar emot allmänhetens tankar och förslag.
På biblioteket kommer också förslag till utvecklingen av området från elever på Strandängsskolan att finnas utställda för vernissage.
Varmt välkommen på öppet hus!
Lämna synpunkter via en enkät
Har du inte möjlighet att närvara den 25 november finns även möjlighet att bidra med tankar och synpunkter genom en enkät. Lämna dina synpunkter i enkäten via länken nedan.
Svara på enkäten om Lyckanområdets framtida utformning

Lyckanområdet i centrala Båstad i kartvy.

Inlägget Tyck till om Lyckanområdets framtida utformning dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar