Tyck till om översiktsplanen för Båstads kommun

Översiktsplanen för Båstads kommun finns tillgänglig för utställning. Nu finns möjligheten att påverka hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden.  
Efter beslut i kommunfullmäktige hålls granskningshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan, med tillhörande konsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse, tillgänglig för granskning under perioden 18 november 2019 – 3 februari 2020.
Syftet med utställningen är att ge möjligheter för allmänheten, företagare, föreningar med flera att påverka hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden.
Granskningshandlingen är en digital karthandling. Anledningen till att Båstads kommun gör en digital översiktsplan är för att öka tillgängligheten av översiktsplanen och underlätta för att hålla den aktuell över tid. Här kan du ta del av granskningshandlingen
Manual till Båstads kommuns digitala översiktsplan 
Översiktsplanen är inte bindande utan är tänkt att ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en central roll i kommuners arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling.
Som en del av processen bjuder kommunen in till diskussionsmöten i:
Biblioteket i Östra Karup, måndag 25 november, kl. 16-19
Bygdegården i Förslöv, lokal Fågelsång, tisdag 26 november, kl. 16-19
Akademi Båstad gymnasiums aula i Båstad, måndag 2 december, kl. 16-19
Västra Karups skolas matsal, onsdag 4 december, kl. 16-19
Biblioteket i Grevie, måndag 9 december, kl. 16-19
Gamla skolan i Torekov, tisdag 10 december, kl. 16-19
Eventuella synpunkter på förslaget skickas via e-mejl till samhallsbyggnad@bastad.se eller med post till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad.
Vid frågor kontakta översiktsplanerare Klara Harmark-Peters, tel. 0431-770 23.
Senast måndagen den 3 februari behöver vi skriftligen ha tagit emot dina synpunkter.
 
 

Inlägget Tyck till om översiktsplanen för Båstads kommun dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar