Tyck till om Torekov

Tyck till om Torekov

Under perioden 15 juni till och med 31 augusti är den fördjupade översiktsplanen för Torekov ute på samråd. Då ges allmänheten, myndigheter och andra som kan ha intresse av planförslaget möjlighet att få insyn i planprocessen och påverka hur Torekovs mark- och vattenområden ska användas i framtiden.
Kommunen bjuder även in till fysiska samrådsmöten där alla är välkomna att lämna sina synpunkter.
Ta chansen att påverka, kom till samrådsmöten den 2 och 14 augusti i gamla Sandlyckeskolan i Torekov.
Vad: Samråd av fördjupad översiktsplan för Torekov
När: 2 och 14 augusti kl 15-18
Var: Gamla Sandlyckeskolan, Hanneborgsvägen 2, Torekov
 
Du kan också skicka in dina synpunkter via mejl eller post:
E-post: samhallsbyggnad@bastad.se
Postadress: Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 26980 Båstads kommun
Ange namnteckning, ev. namnförtydligande, postadress samt diarienummer B2020-811.
 
Lämna dina synpunkter senast den 31 augusti 2023.
 
Ta del av samrådshandlingen som en digital karthandling
Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kommunens webb 
Den finns även att ta del av i tryckt version på kommunens bibliotek, i kommunhuset och på Torekovs turistbyrå.
 
 
 
 
 
 
 

Inlägget Tyck till om Torekov dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar