Underrättelse om förnyad granskning – detaljplan för Banken 1, Båstad

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandad bebyggelse i form av bostäder, centrumverksamhet samt underjordiskt parkeringsgarage inom mark som idag är planlagd för handel och bebyggd med matvaruaffär (före detta ICA Gamlegården).
Läs mer om detaljplanen och andra detaljplaner under arbete.
Underrättelse
Planbeskrivning

Inlägget Underrättelse om förnyad granskning – detaljplan för Banken 1, Båstad dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar