Underrättelse om granskning – detaljplan för Västra Karup 1:36, Prästgården i Västra Karup

Underrättelse om granskning – detaljplan för Västra Karup 1:36, Prästgården i Västra Karup

Nu är detaljplanen för Västra Karup 1:36 utställd för granskning.  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändrat ändamål i form av bostäder och kontor i präst­gården där detaljplanen idag endast tillåter samlingslokaler. Syftet är också att tillåta bostäder på mark som idag är prickad samt att skydda de kulturhistoriska och biologiska värdena på fastigheten.
Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 2023-05-08 till och med 2023-05-22 på följande platser:

Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad.
Biblioteket i Grevie, Grusåsvägen 2.
Församlingshemmet i Västra Karup, Församlingsvägen 9.

Samtliga handlingar finns här
Lämna synpunkter
Under granskningsfasen är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt. Skicka dina synpunkter senast 22 maj 2023 till:
SamhällsbyggnadBåstads kommun269 80 Båstad
eller via e-post till samhallsbyggnad@bastad.se

Inlägget Underrättelse om granskning – detaljplan för Västra Karup 1:36, Prästgården i Västra Karup dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar