Underrättelse om granskning – Detlajplan för Hemmslöv 5:9 mfl i Hemmeslöv

Nu finns detaljplanen detlajplanen för Hemmslöv 5:9 mfl i Hemmeslöv,, ute för granskning.

Syftet med detaljplanen är att se över u-område och prickmark för att göra tomten möjlig att exploatera på ett mer rationellt sätt. I gällande detaljplan finns ett stort område som inte får bebyggas och berörda ledningar utreddes inte exakt i samband med upprättandet, vilket gör tomten mycket svårt att nyttja som den är idag.

Detaljplanen är utställd för granskning tiden 190603 — 190712.

 
Mer information om detaljplanen hittar du här

Inlägget Underrättelse om granskning – Detlajplan för Hemmslöv 5:9 mfl i Hemmeslöv dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar