Underrättelse om samråd – del av Båstad 109:2 Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen

Nu finns detaljplanen del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen, ute för samråd.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med ytterligare friliggande villor samt sammanbyggda hus i området samtidigt. Det samtidigt som de sociala och ekologiska värdena i området höjs och förutsättningarna för ekosystemtjänster förbättras. Den tillkommande bebyggelsen ska inordna sig i den befintliga bebyggelsestrukturen.
Detaljplanen är utställd för samråd med start 9 maj 2019 till och med 20 juni 2019.
Mer information om detaljplanen hittar du här

Inlägget Underrättelse om samråd – del av Båstad 109:2 Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar