Underrättelse om samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg, Hemmeslöv

Nu finns detaljplanen för Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg, Hemmeslöv, Båstads kommun, ute för samråd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av till exempel centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola (F-6) samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.
Detaljplanen är utställd för samråd med start 27 maj 2019 till och med 12 juli 2019.
Mer information om detaljplanen hittar du här

Inlägget Underrättelse om samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg, Hemmeslöv dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar