VA-arbete på del av Bjuvsvägen samt Fogdegatan

Med start den 1 april kommer ledningarna för vatten och spillvatten bytas ut i en del av Bjuvsvägen samt i Fogdegatan i Bjuv. I Bjuvsvägen gäller det sträckan mellan Flötsgatan och Fogdegatan. Arbetet beräknas pågå till juli 2019.

Avbryt

Lämna en kommentar