Vaccination mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete

Vaccination mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete

Vaccinering mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete i kommunen. Beslut har tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott torsdagen den 28 oktober.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att det ska ställas krav på vaccinering mot covid-19 vid all nyanställning till omvårdsnära arbete. Beslutet togs efter att vård- och omsorgsnämnden föreslagit arbetsutskottet att fatta beslut i frågan.
Under torsdagen beslutades även att socialchefen ska ges mandat att i vissa fall, och i samråd med verksamheterna, vidta åtgärder och uppställa krav att enbart vaccinerade medarbetare ska arbeta i viss specifik verksamhet och/eller i relation till vissa vårdtagare. Det gäller när det av verksamhetsskäl kan anses befogat att uppställa specifika krav som till exempel avser patientsäkerhet och smittskyddskrav till exempelvis extra smittkänsliga vård- och omsorgstagare.
Vård och omsorgs verksamhet ska också underlätta för och stimulera medarbetare till att vaccinera sig mot covid-19.
– Att arbeta inom omvårdnadsnära arbete med äldre och sköra personer ser vi som ett område där det är berättigat att ställa krav på vaccination. Av den anledningen fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om krav på vaccination vid nyanställning, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.
– Syftet med beslutet är att man så långt det är möjligt ska säkra en god, trygg och säker vård och omsorg inom kommunen, säger Ulf Jiewertz, vård- och omsorgsnämndens ordförande, som behandlade ärendet.
Båstads kommun har undersökt vilka förutsättningar man som arbetsgivare har inom ramen för gällande lagar och avtal att genom vaccination säkerställa en tillfredsställande patientsäkerhet inom Vård och omsorgs verksamhet.
En arbetsgivare kan inte tvinga en arbetstagare att vaccinera sig mot covid-19. Bedömningen är dock att det inte finns några hinder mot att vid exempelvis en nyanställning fråga huruvida en potentiell arbetstagare är vaccinerad eller om hen kan uppvisa ett vaccinationsintyg.
– Vi fortsätter, så klart, att följa myndigheters rekommendationer rörande bland annat basala hygienrutiner och munskydd i omvårdnadsnära arbete, och detta gäller ju oavsett om du är vaccinerad eller inte. Vi har ingen statistik över hur många medarbetare som är vaccinerade idag men vi har ingen anledning att tro annat än att vaccinationsgraden är hög. Det är viktigt att vi fortsätter motivera och underlätta för våra medarbetare att vaccinera sig, och särskilt angeläget är det inom omvårdnadsnära arbete där vård ges till sköra medborgare, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef.­
Innan beslutet träder i kraft ska det samverkas med de fackliga organisationerna.

Inlägget Vaccination mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar