Vad ska göras?

Bo, bygga och miljö
Avfall och återvinning

Kompostera
Nedskräpning
Sophämtning

Bostäder
Nyinflyttad
Bygga nytt, bygga om, bygga till

Ansöka om bygglov

Ansök via e-tjänst eller blankett
Det här måste din ansökan innehålla
Beställa kart- och ritningsunderlag
Utsättning och lägeskontroll
Byggherre och kontrollansvarig

Ansöka om förhandsbesked

Ansök via e-tjänst eller blankett
Det här måste din ansökan innehålla

Bygglov och anmälan

Anmälan

Kaminer och eldstäder

Sotning och brandskyddskontroll

Bygglov eller inte

Då behöver du bygglov
Då behöver du inte bygglov
Attefallsåtgärder
Friggebod
Pool

Bygglovprocessen
Förhandsbesked
Kungörelser
Lagar och planer

Detaljplanerade områden
Områden utan detaljplan

Bygglovsarkiv
Olovligt byggande
Rivningslov och marklov
Strandskydd
Kontakt

Kommunala tomter

Kommunala markanvisningar

Markanvisningstävling Båstad östra
Markanvisningstävling Heden
Markanvisningstävling Förslövs ängar
Anvisning av byggrätt: Östra Karup, Stinehov

Lediga villatomter

Förslövs Ängar
Östra Karup
Kommunal tomtkö

Verksamhetsmark

Bostadsanpassning

Att ansöka om bidraget

Kartor, lantmäteri och mätning

Mätning
Lantmäteri
Kartor

Adresser och gatunamn

Lägenhetsregistret

Båstadkartan
GIS
Nybyggnadskartor
Primärkarta

Miljöskydd

Cisterner
REACH
Riskbaserad taxa för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tvätta bilen rätt
Värmepump

Hälsoskydd

Anmälningspliktiga verksamheter
Boendemiljö
Elda rätt
Klagomål
Skadedjur och ohyra
Radon

Livsmedel

Egenkontroll
Livsmedelstaxa
Matförgiftning och klagomål
Mobila verksamheter
Starta en livsmedelsverksamhet

Lagar och regler för livsmedelsverksamheter

Tobak och receptfria läkemedel
Serveringstillstånd

Lantbruk

Bekämpning
Gödselhantering

Djur

Djurhållning – anmälan eller tillstånd?
Hund

Vatten och avlopp i Båstad

Bevattning
Driftinformation Båstad
Enskilt avlopp
Enskilt dricksvatten
Slam och latrin
Så hårt är ditt vatten

Energirådgivning och klimat

Energi- och klimatrådgivning
Kusterosion och stigande havsnivåer
Miljötips till hushållen
LIFE Coast Adapt

Folköl och tobak

Försäljning av folköl
Försäljning av tobak

Serveringstillstånd för alkohol

Olika typer av tillstånd
Ansök om serveringstillstånd
Checklista för ansökan

Taxor och avgifter

Miljötaxa
Plan- och bygglovstaxa
Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

Förenklad delgivning
E-tjänster och blanketter
Nyheter Bo, bygga och miljö

Vad ska göras?

Västra Karups skola  och Klockarebyns förskola ska rivas. Nybyggnad av skola och förskola med gemensamt tillagningskök uppförs i två våningsplan. Kostnad för nybyggnation och rivning 130 miljoner kronor. Cirka 5300 kvadratmeter nybyggd yta.
Kapaciteten ska ökas till:

Årskurs F-6: ca 350 elever
Förskola: 72 barn

Skolan projekteras för en sammanslagning av Torekovs skola och Västra Karups skola. Elevantalet på skolan beräknas bli cirka 300 elever. Det blir en tvåparallell F-6 skola då antalet elever per årskurs kommer att vara fler än 30 elever. Skolan har möjlighet att ta emot drygt 350 elever. Förskolan beräknas ge plats åt 72 barn.
Uppvärmning:BergvärmeSolceller
Tidplan
Jan 2021Befintlig skola rivs. Detaljprojektering påbörjas.
Vår 2021Nybyggnation påbörjas.
Sommar 2022Nybyggnation skola & Förskola färdigställs.Markarbeten etapp 1 & 2 färdigställsTillfälliga skolmoduler avetablerasMarkarbeten etapp 3 påbörjas.
 Höst 2022Befintlig förskola rivs.Etapp 4 markarbete påbörjas.
Vinter 2022Etapp 4 markarbete färdigställs.
 
Vilka gör detta?
Totalentreprenad utförs av Byggästar´n i Skåne.
 
 
 

Inlägget Vad ska göras? dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar