Vandra runt i en 3D-modell bland nybyggnationer

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammankomst fick ledamöterna prova på modern teknik. Genom att använda en VR-hjälm, så kallad virtual reality/virtuell verklighet, visades detaljplanen för kvarteret Båtsmannen upp.
I samband med att detaljplanen för kvarteret Båtsmannen i Båstad ställs ut på samråd har Camilla Nermark, planarkitekt, och Annika Jern, geodatachef, tagit fram en 3D-modell där man kan se hur byggnationen kan se ut i framtiden. VR-hjälmen, som är en form av bildskärm som man sätter framför ögonen för att uppleva virtuell verklighet, används av Samhällsbyggnad på Båstads kommun för att lättare kunna ta till sig information om en nybyggnation. 
– Istället för att visa och försöka förstå en 2D-ritning är detta ett väldigt bra sätt för allmänheten och våra politiker att se hur en byggnation kan komma att se ut i framtiden, säger Camilla Nermark.
I VR-hjälmen kan man se befintlig bebyggelse och även den kommande planerade bebyggelsen.
Under kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste möte erbjöds ledamöterna att titta på bilder i VR-hjälmen för att lättare kunna föreställa sig hur kvarteret Båtsmannen kan komma att se ut. Medan en ledamot använde sig av VR-hjälmen kunde övriga följa det hon såg på en skärm.
– Det var mycket uppskattat. Hela arbetsprocessen underlättas även genom att vi tar fram ett bra beslutsunderlag som politikerna kan fatta bra beslut utifrån, säger Annika Jern.
Även allmänheten kan få titta på nybyggnationer i VR-hjälmen. Den som är intresserad av att se hur kvarteret Båtsmannen kan se ut i framtiden är välkommen att höra av sig till Camilla Nermark på Båstads kommun.
– Man vill ofta veta om en nybyggnation kommer att påverka ens utsikt eller till exempel hur skuggor för byggnationen blir. Det kan man se genom att använda VR-hjälmen, säger Annika Jern.
 
Detaljplanen för Båtsmannen i Båstad är ute på samråd från den 16 december 2019 till och med den 16 februari 2020. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.
Här kan du läsa mer om detaljplaner 

Inlägget Vandra runt i en 3D-modell bland nybyggnationer dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar