Vård och omsorg rustar för corona

Vård och omsorg rustar för corona

Alla verksamheter inom Båstads kommun påverkas av coronapandemin men ingenstans är det lika påtagligt som inom Vård och omsorg. Arbetet med att trygga vårdtagares  omsorg och patientsäkerhet  går hand i hand med att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö.
I Båstads kommun infördes besöksförbud på äldreboenden tidigt, innan det beslutades om på nationell nivå. Utöver det har en rad olika åtgärder vidtagits som förhoppningsvis ska förhindra eller åtminstone fördröja att någon blir smittad i någon av kommunens verksamheter.
Medarbetarna inom Vård och omsorg följer Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg samt rekommendationer och rutiner från myndigheter såsom Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i Region Skåne. Personal  som har minsta lilla symtom på sjukdom får inte lov att arbeta.
Arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning används när så rekommenderas enligt gällande rutin. Gäller det ett hembesök hos en vård- och omsorgstagare som inte uppvisar några symtom på luftvägsinfektion och/eller feber används inte personlig skyddsutrustning (exempelvis skyddsglasögon/visir och munskydd). Skyddskläder och personlig skyddsutrustning kan bli aktuellt att använda ändå, exempelvis när personalen ska utföra särskilda vårdmoment där det kan finnas risk för kontakt med kroppsvätskor.– Som rapporteras i media råder en nationell brist på skyddsutrustning och därför är viktigt att endast använda detta material när det behövs. Båstads kommun följer läget kontinuerligt och tummar inte på säkerheten. Vi gör allt vad vi kan för att hålla coronaviruset långt borta från de som får insatser av kommunens vård- och omsorgspersonal. Om det framöver kommer nya rekommendationer om att använda munskydd i förebyggande syfte så kommer vi naturligtvis göra det. Det är inte aktuellt i nuläget dock, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Sandra Sturk.
Kommunen har ett lager av skyddsutrustning för att kunna hantera de mest akuta behoven, men arbetar också ständigt med att säkra upp tillgången genom bland annat inköp och egen tillverkning.
Alla som arbetar inom kommunens vård och omsorg, såväl chefer som hemvårdspersonal , har genomfört obligatorisk utbildning gällande covid-19, basala hygienrutiner samt hantering av personlig skyddsutrustning. Kommunen har även upprättat och utbildat ett särskilt tvärprofessionellt vårdteam som kommer vårda de som eventuellt insjuknar i covid-19.
Parallellt med arbetet som ska förhindra att smitta tar sig in på våra boenden pågår planering för hur kommunen ska agera om det ändå sker. För trots alla ansträngningar finns det inga garantier för att vi ska kunna undvika smitta bland de som får vård och omsorg via kommunen.– Det gäller att försöka ligga steget före. Vi hoppas på och arbetar för det bästa scenariot men planerar för det värsta, säger Sandra Sturk.
Om Båstads kommun får bekräftade fall av covid-19 bland vård- och omsorgstagarna kommer de att hållas isolerade i sitt boende alternativt vårdas på en separat särskild korttidsenhet som inte ligger i anslutning till några av kommunens andra boenden. Där kommer patienterna att tas om hand av personal som är specialiserade på att vårda de med covid-19.– Utöver att det garanterar vårdtagarna bästa tänkbara vård medför det också att risken för smittspridning reduceras eftersom det är samma team som gör vårdinsatserna och att det också bidrar till ett mer effektivt användande av skyddsutrustningen, säger Sandra Sturk.
 

Inlägget Vård och omsorg rustar för corona dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar