Vård- och omsorgspersonal fortsätter hålla hög nivå i SKR:s hygienmätning

Vård- och omsorgspersonal fortsätter hålla hög nivå i SKR:s hygienmätning

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. SKR:s senaste hygienmätning överträffar hösten 2020 års redan fina resultat och visar på en markant förbättrad följsamhet bland vård- och omsorgspersonal i Båstads kommun.
Tidigare i våras genomfördes en nationell hygienmätning, en så kallad punktprevalensmätning, vid patientnära arbete inom Vård och omsorg.
Mätningen går ut på att visa hur väl basala hygienrutiner och klädregler, som förhindrar och bidrar till en minskning av vårdrelaterade infektioner, följs av kommunens vård- och omsorgspersonal. Vårens resultat visar en markant förbättring jämfört med tidigare års redan fina resultat.
– Det är glädjande att resultatet överträffar förra mätningen hösten 2020, som även den visade på ett riktigt bra resultat för oss. Det finns dock alltid förbättring som kan ske för att uppnå hundraprocentig följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Detta jobbar vi kontinuerligt med inom vård och omsorg, säger Victoria Morris, tf medicinskt ansvarig sjuksköterska på Båstads kommun.
Mätningen grundar sig på observationsstudier och utförs av utbildade hygienutbud två gånger om året. Nästa mätning genomförs under hösten 2021.
Hela resultatet av mätningen finns på SKR.se

Basala hygienrutiner och klädregler
Basala hygienrutiner och klädregler innefattar:

Handhygien
Skyddshandskar och skyddskläder
Arbetskläder
Hår och skägg
Smycken och bandage på händer

Inlägget Vård- och omsorgspersonal fortsätter hålla hög nivå i SKR:s hygienmätning dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar