Våtmarksprojekt i Sinarpsdalen tar form

Våtmarksprojekt i Sinarpsdalen tar form

Sinarpsdalens intresseförening har, med stöd av Naturskyddsföreningen i samarbete med Båstads kommun, fått LONA-bidrag för restaurering och anläggning av våtmarker i Sinarpsdalen. Nyligen färdigställdes den första av en rad åtgärder i området.
Myllrande våtmarker är ett av 16 nationella miljökvalitetsmål vilka ligger till grund för Båstad kommuns Miljö- och energiprogram som visar inriktningen för miljöarbetet i kommunen. Sinarpsdalens intresseföreningen är initiativtagare till projektet.  
– Från början var vår förening mest inriktad på dalens historia och kultur. Vi vill också verka för möjligheter till åretruntboende och landsbygdsföretagande. Idag är en stor drivkraft att utveckla Sinarpsdalen till ett ännu vackrare område med ännu mer biologisk mångfald, säger Bengt Gunnarsson, Sinarpsdalens Intresseförening
Våtmarker tillhandahåller många ekosystemtjänster som vi är beroende av. De stärker till exempel landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och bidrar till att mildra effekterna av torka och översvämning. De renar vattnet från näringsämnen och miljögifter och är viktiga för den biologiska mångfalden.
– Bevarande och återskapande av våtmarker är också en viktig del i klimatanpassningen och bidrar till ett mer motståndskraftigt samhälle. Att får till stånd projekt av den här typen där kommunen samverkar med lokala föreningar är bra både ur miljösynpunkt och för att skapa ett hållbart samhälle, säger Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör på Båstads kommun
LONA – lokala Naturvårdssatsningen är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang och öka arbetet med lokal naturvård. Det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare. Det är Naturvårdsverket som fördelar medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna. Medfinansieringen i våtmarksprojektet i Sinarpsdalen är, förutom ideella timmar från föreningen, även bidrag från Naturskyddsföreningen.
– Vi har jobbat med våtmarksfrågan lokalt under en längre tid. Våtmarker är en viktig men alltmer sällsynt biotop. Det har varit lite trögt att få markägare att verkligen göra satsningen även om det finns goda möjligheter till projektstöd. Riksföreningen fick för några år sedan en större donation som nu kan användas som projektbidrag vilket vi nu bland annat kunna använda för att stötta detta projekt, säger Pål Abrahamsson, ordförande i Bjäre Naturskyddsförening.

Inlägget Våtmarksprojekt i Sinarpsdalen tar form dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar