Verksamhetsförändring till följd av coronaviruset

Verksamhetsförändring till följd av coronaviruset

Från och med idag, 17 mars, kommer all undervisning för elever på Akademi Båstads Gymnasium, yrkeshögskola, vuxenutbildning samt Kulturskolan att bedrivas på distans.
Under tisdagen rekommenderade regeringen och centrala skolmyndigheter landets gymnasieskolor att gå över till distansundervisning för att minska spridningen av coronaviruset.
Till följd av detta har Båstads kommuns krisledningsnämnd aktiverats för att på så vis skapa ett helhetsperspektiv. Krisledningsnämnden fattar beslut baserat på rekommendation från regeringen och förvaltningen, men verksamheten bedrivs sedan av ansvariga nämnder.
– Vi tar det här på största allvar och för att få både en bra struktur samt snabbhet i våra beslut så väljer vi att aktivera krisledningsnämnden, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.
För Båstads kommun innebär regeringens uppmaning att bedriva distansundervisning att all undervisning inom gymnasieskolan, yrkeshögskola, vuxenutbildning samt Kulturskolan ska bedrivas på distans från och med idag, 17 mars.
Krisledningsnämnden beslutar därmed följande för gymnasieskola samt kulturskola:

I enlighet med centrala myndigheters rekommendationer ska undervisning inom gymnasieskolan från och med nu ske på distans.
Kostnader i samband med coronarelaterade åtgärder ska fortsättningsvis särredovisas.
Ovanstående åtgärder gäller tills vidare.

Krisledningsnämnden beslutar därmed följande för yrkeshögskola och vuxenutbildning:

I enlighet med centrala myndigheters rekommendationer ska undervisning inom yrkeshögskola och vuxenutbildning från och med nu ske på distans.

Kulturskolan stänger idag, 17 mars.
Kostnader i samband med coronarelaterade åtgärder ska fortsättningsvis särredovisas.

Ovanstående åtgärder gäller tills vidare.

– Vi följer myndigheters bedömning, rekommendationer och beslut. Därför har vi också valt att agera i vår egen politiska beslutsstruktur. Vi håller hela tiden en nära och tät dialog med nämndernas presidier, säger Johan Olsson Swanstein.
Under tisdagens pressträff meddelades även att regeringen förbereder för en eventuell total stängning av förskolor och skolor.
– Verksamheten och politiken följer detta med stor noggrannhet och inväntar nästa eventuella rekommendation eller beslut, säger Johan Olsson Swanstein.

Inlägget Verksamhetsförändring till följd av coronaviruset dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar