Viktig information till dig som företagare i Båstads kommun

Viktig information till dig som företagare i Båstads kommun

Onsdagen den 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19.
Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan till exempel vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas samt markera avstånd i exempelvis köer.
Alla arbetsplatser i Båstads kommun förväntas uppfylla de allmänna råd om att möjliggöra för sin personal att:
– hålla avstånd till varandra
– regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten, eller annars använda handsprit
– arbeta hemifrån
– undvika onödiga resor i arbetet samt kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.
Verksamheter inom handeln bör:
– begränsa antal kunder som vistas i en lokal samtidigt
– ta fram alternativa lösningar till kassaköer, eller markera hur långt kunderna ska stå mellan varandra
Föreningar bör:
– om möjligt, undvik möten eller genomför dem digitalt
Idrottsföreningar bör:
– se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– håll träningar och andra aktiviteter utomhus
– skjut upp matcher
– begränsa antal åskådare och undvik trängsel
– undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande
Tänk på att alla individer har ett personligt ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.
Läs mer: Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Inlägget Viktig information till dig som företagare i Båstads kommun dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar