Bygga bostad

Vill du ha en bostad där allt är nytt och du är den första som flyttar in? I Familjen Helsingborg finns god tillgång på lediga småhustomter och byggklar mark. Ta kontakt med den kommun där du vill bo och du har tagit ett första steg på vägen mot ett nytt boende. Välkommen att slå ned bopålarna i Familjen Helsingborg.

Bjuvs kommun

Lediga tomter i Bjuvs kommun.

Båstads kommun

Kommunala och privata tomter i Båstads kommun.

Helsingborgs stad

Lediga tomter i Helsingborgs stad.

Höganäs kommun

Lediga tomter i Höganäs kommun.

Klippans kommun

Lediga tomter i Klippans kommun.

Svalövs kommun

Lediga tomter i Svalövs kommun.

Perstorps kommun

Lediga tomter i Perstorp.

Åstorps kommun

Lediga tomter i Åstorps kommun.

Ängelholms kommun

Lediga tomter i Ängelholms kommun.

Örkelljunga kommun

Lediga tomter i Örkelljunga kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?